Presentation av delårsrapport tredje kvartalet 2015, Intervju med VD Fredrik Brodin och CFO Magnus Sundell