Presentation av delårsrapport första kvartalet 2015, Intervju med VD Fredrik Brodin