FASTIGHETER

Stockholm är vår hemmaplan

Vi arbetar i landets mest föränderliga och spännande tillväxtregion och vår affärsstrategi är att växa i takt med att huvudstaden breder ut sig. Därför utvecklar och utökar vi också löpande vårt bestånd av fastigheter i de områden i Storstockholm och Mälardalen som vi har identifierat som de mest expansiva. Vi gör det genom förvärv av nya fastigheter, men också genom exploatering av tidigare outnyttjad tomtmark som vi förädlar tillsammans med våra hyresgäster. Dels för att fastigheterna ska passa och bidra till deras verksamhet specifikt, men också för att de ska främja utvecklingen och tillföra värde till områdena runtomkring.  


Vill du utveckla nya lokaler tillsammans med oss? Kontakta oss så tittar vi närmare på 
dina verksamhetsbehov och tar fram ett urval av fastigheter som passar. Ta gärna en titt på våra lediga lokaler redan nu.