Maria Mastej


Marknads- och uthyrningschef på Stendörren Fastigheter sedan 2015.

Maria ansvarar över Bolagets uthyrning samt marknadsföring.

Fotograf: Stefan TellPRESSKONTAKT

Har du pressfrågor angående
Stendörren vänligen kontakta
Fredrik Brodin eller Magnus Sundell direkt.

Magnus Sundell

CFO, vVD
Tel: 08-518 331 02
Maila migFredrik Brodin

VD
Tel: 08-518 331 01
Maila mig