Caroline Gebauer


Bolagsjurist i Stendörren Fastigheter sedan 2017.

Caroline ansvarar för Bolagets legala frågor och är styrelsens sekreterare.

Fotograf: Stefan TellPRESSKONTAKT

Har du pressfrågor angående
Stendörren vänligen kontakta
Fredrik Brodin eller Magnus Sundell direkt.

Magnus Sundell

CFO, vVD
Tel: 08-518 331 02
Maila migFredrik Brodin

VD
Tel: 08-518 331 01
Maila mig