Lokaler som gör skillnad

Stockholm växer snabbare än någonsin och vi vill hjälpa till att utveckla huvudstaden i takt med att det sker. Vi gör det genom att köpa upp fastigheter och mark i tillväxtområden på bekvämt pendlingsavstånd till Stockholm City. Sedan utvecklar vi dem tillsammans med våra hyresgäster så att de passar just deras behov. Det här skapar inte bara liv och rörelse på platser som tidigare har varit öde, de konkurrenskraftiga hyrorna hjälper företag att etablera sig och växa och erbjuda nya arbetstillfällen.

På så sätt gör våra fastigheter skillnad, inte bara för våra hyresgästers affärer, utan även för områdena de ligger i, för människorna som bor och jobbar där – och för våra aktieägare.