Historia

Vi tror på Storstockholm

Stendörrens verksamhet grundades 1995 av Lars Andersson, genom moderbolaget Kvalitena AB. Sedan dess har bolaget ägt, förvaltat och utvecklat lagerlokaler, logistik, industrilokaler och kontorslokaler i Storstockholm och Mälardalen, med två övergripande mål:

– att erbjuda fastigheter som gör skillnad för våra hyresgäster och områdena de är belägna i

– att skapa en hög riskjusterad avkastning för våra aktieägare

Vi investerar först och främst i fastigheter med utvecklingspotential. Det kan betyda att de har ett underliggande hyresvärde, vakanser som behöver fyllas, befintliga och möjliga byggrätter som kan utvecklas eller andra förutsättningar som kan leda till ett förbättrat driftsnetto och ett ökat fastighetsvärde.