HÅLLBARHET

Hållbarhetsutmaningarna är på väg att förändra hela fastighetssektorn, inte minst fastighetsslagen lager och lätt industri, där vi har vår kärnaffär. Fastigheter kräver mycket energi och resurser såväl när de uppförs som under sin förvaltning. Även logistik är ett område i snabb förändring, eftersom ineffektiv logistik kostar både i klimatpåverkan och i dåligt utnyttjande av mänskliga resurser.

Vi tror på en framtid där smarta lösningar för fastigheter bidrar till att göra allas våra liv bättre. Klimat- och miljöpåverkan minskar genom smart miljövänlig teknik och genom att vi oförtröttligt strävar mot att uppgradera våra fastigheter till att bli mer hållbara och välintegrerade i framtidssäkra miljöer. Vi skapar socialt hållbara lösningar runt våra fastigheter, vilket attraherar företag och anställda med växande krav.

Vi arbetar idag med fyra fokusområden;
Operationell excellens
Aktiv partner för hållbart samhällsbyggande
Resurseffektivitet
Attraktiv arbetgivare

Våra hållbarhetsupplysningar framgår av Årsredovisning 2017. Avsnittet hållbarhet hittar du här Årsredovisning 2017, avsnitt hållbarhet.