PRESSMEDDELANDEN

Se pressreleaser, finansiella nyheter, information om nyförvärv och nya projekt med mera.

 

 

Filtrera

 

PRENUMERERA:

november 21, 2017

Stendörren förvärvar i Haninge

Stendörren Fastigheter AB har ingått avtal med AT Mothållet AB att genom bolag förvärva fastigheten Haninge Söderbymalm 7:35 i  Handens...

november 16, 2017

Expansion i Upplands-Bro Stendörren lanserar grön logistikhub: GreenHub Bro

GreenHub Bro är namnet på det nya logistikcentret i Upplands-Bro som Stendörren utvecklar, tidigare under namnet Stockholm Väst Logistik. Området...

november 15, 2017

Stendörren förvärvar i Farsta

Stendörren förvärvar i Farsta

Stendörren Fastigheter AB har via dotterbolag ingått avtal med Yamaha Motor Europe N.V om förvärv av tomträtten till fastigheten Stockholm...

november 10, 2017

DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2017, Stendörren Fastigheter AB (publ)

Januari-september 2017 ((2016 inom parentes) Hyresintäkterna ökade till 337 miljoner kronor (317) och driftnettot ökade till 231 miljoner kronor (219)...

oktober 30, 2017

Stendörren har tecknat hyresavtal med Dahl avseende uthyrning för Dahls nya centrallager i GreenHub Bro och förvärvar Dahls fastighet i Kallhäll

Stendörren har tecknat hyresavtal med Dahl avseende uthyrning av lokaler för Dahls nya centrallager i GreenHub Bro och förvärvar samtidigt...

oktober 12, 2017

Stendörren lanserar ytterligare konceptfastighet – Point Slagsta

Nu lanseras det andra Point-huset, i Slagsta söder om Stockholm. Point Slagsta ligger på Fågelviksvägen 18 i Norsborg. Stendörrens Point-koncept...

september 18, 2017

STENDÖRREN UTÖKAR I STOCKHOLM VÄST LOGISTIK

Stendörren förvärvar ett markområde i direkt anslutning till Stockholm Väst Logistik i Upplands-Bro utanför Stockholm. Säljare är Bro Markutveckling AB...

augusti 14, 2017

Stendörren Fastigheter AB (publ) offentliggör prospekt och förbereder notering av obligation vid Nasdaq Stockholm

Stendörren Fastigheter AB (publ) offentliggör prospekt och förbereder notering av obligation vid Nasdaq Stockholm

Stendörren Fastigheter AB (publ) ("Stendörren" eller ”Bolaget”) offentliggjorde den 30 juni 2017 en emission av ett icke-säkerställt obligationslån om 360...

juli 21, 2017

DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2017 Stendörren Fastigheter AB (publ)

Januari-juni 2017 ((2016 inom parentes) Hyresintäkterna ökade till 224 miljoner kronor (210) och driftnettot ökade till 150 miljoner kronor (141)....

juni 30, 2017

Stendörren Fastigheter emitterar obligationslån om 360 mkr och offentliggör resultat för återköpserbjudande avseende utestående 2018-obligationer

Stendörren Fastigheter emitterar obligationslån om 360 mkr och offentliggör resultat för återköpserbjudande avseende utestående 2018-obligationer

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIER OCH...

juni 29, 2017

Stendörren förlänger strategiskt hyresavtal om drygt 3 500 kvadratmeter

Stendörren Fastigheter AB har förlängt ett strategiskt hyresavtal med hyresgästen Medivir AB i fastigheten Luna 1 i Huddinge. Det nya...

juni 20, 2017

Stendörren Fastigheter offentliggör återköpserbjudande för utestående februari 2018-obligationer

Stendörren Fastigheter offentliggör återköpserbjudande för utestående februari 2018-obligationer

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIER OCH...

maj 23, 2017

Stendörren Fastigheter växer och fortsätter anställa – Johan Bråkenhielm blir ny transaktionschef

Stendörren Fastigheter växer och fortsätter anställa – Johan Bråkenhielm blir ny transaktionschef

Stendörren Fastigheter fortsätter sin expansion och har anställt Johan Bråkenhielm som närmast kommer från HEA Property Partner där han varit...

maj 23, 2017

Stendörren Fastigheter AB (publ): KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I STENDÖRREN FASTIGHETER AB (PUBL) DEN 23 MAJ 2017

Publiceringsdatum 2017-05-23 Årsstämma med aktieägarna i Stendörren Fastigheter AB (publ) (”Bolaget”) har hållits den 23 maj 2017. Under stämman fattades...

maj 5, 2017

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017 Stendörren Fastigheter AB (publ)

Januari-mars 2017 ((2016 inom parentes) Hyresintäkterna ökade till 112 miljoner kronor (104) Driftnettot ökade till 72 miljoner kronor (67). Förvaltningsresultatet...

maj 3, 2017

Stendörren Fastigheter anställer bolagsjurist

Stendörren Fastigheter anställer bolagsjurist

Stendörren har anställt Caroline Gebauer som bolagsjurist. I denna roll ingår hon i bolagets ledningsgrupp och kommer även fungera som...

april 21, 2017

Stendörren Fastigheter ingår avsiktsförklaring avseende förvärv av fastigheten Stockholm Båglampan 25

Stendörren Fastigheter ingår avsiktsförklaring avseende förvärv av fastigheten Stockholm Båglampan 25

Stendörren har ingått en avsiktsförklaring avseende förvärv av samtliga aktier i Ankarhagen Ulvsunda AB och därigenom indirekt fastigheten Stockholm Båglampan...

april 21, 2017

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I STENDÖRREN FASTIGHETER AB (PUBL)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I STENDÖRREN FASTIGHETER AB (PUBL)

Aktieägarna i Stendörren Fastigheter AB (publ) org.nr 556825-4741, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 23 maj 2017, kl. 14.00 på Gällöfsta...

april 21, 2017

Stendörren Fastigheter publicerar Årsredovisning för 2016

Årsredovisningen avseende 2016 för Stendörren Fastigheter AB (publ) finns nu tillgänglig för nedladdning på Bolagets hemsida www.stendorren.se För mer information,...

april 13, 2017

Stendörren säljer i Rosersberg och förvärvar i Bro

Stendörren säljer i Rosersberg och förvärvar i Bro

Genom bolagstransaktion har Stendörren sålt fastigheterna Rosersberg 11:101 och 11:92 till Kilenkrysset. Fastigheterna säljs för ett underliggande fastighetsvärde om 135...

mars 27, 2017

Stendörren gör kompletteringsförvärv i Librobäck, Uppsala

Stendörren gör kompletteringsförvärv i Librobäck, Uppsala

Genom bolagsförvärv har Stendörren Fastigheter AB förvärvat fastigheten Uppsala, Librobäck 18:1 från Smartab, Hi-Tech Chemicals AB. Köpeskillingen för aktierna uppgick...

mars 23, 2017

Stendörren lanserar första konceptfastigheten i Nacka. Nacka Energi en av hyresgästerna.

I dagarna lanserar fastighetsbolaget Stendörren konceptfastigheter inom fastighetsförädling. I det första huset, Point Nacka på Ryssviksvägen 2, blir Nacka Energi...

februari 28, 2017

Stendörren förvärvar utvecklingsfastighet i Enköping

Stendörren förvärvar utvecklingsfastighet i Enköping

Stendörren Fastigheter AB förvärvar via lagfartsförvärv fastigheten Romberga 23:17 i Enköping för 8,5 miljoner kronor från privat säljare. Fastigheten omfattar...

februari 24, 2017

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2016 Stendörren Fastigheter AB (publ)

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2016 Stendörren Fastigheter AB (publ)

Januari-december 2016 ((2015 inom parentes) Hyresintäkterna ökade till 440 miljoner kronor (356). Driftnettot ökade till 299 miljoner kronor (246) Förvaltningsresultatet...

februari 17, 2017

Stendörren förvärvar i Botkyrka

Stendörren förvärvar i Botkyrka

Stendörren Fastigheter har, via bolagsförvärv, förvärvat fastigheten Botkyrka Fysikern 1. Fastigheten omfattar cirka 3 000 kvadratmeter, fullt uthyrda lokaler för...

februari 15, 2017

Stendörren lägger om sin räntesäkring och ökar intjäningsförmågan

Stendörren lägger om sin räntesäkring och ökar intjäningsförmågan

Stendörren Fastigheter har den 14 februari förtidslöst hela sin portfölj av ränteswappar, totalt uppgående till 1 451 miljoner kronor. Simultant med...

december 19, 2016

Stendörren säljer i Järfälla

Stendörren Fastigheter AB har via bolagsaffär sålt fastigheten Veddesta 2:76 till Fastighets AB Regio (gemensamägt av Sveafastigheter och tredje AP-fonden)....

december 14, 2016

Stendörren genomför sitt första förvärv i Nynäshamn

Stendörren genomför sitt första förvärv i Nynäshamn

Stendörren Fastigheter AB har via bolagsaffär förvärvat fastigheten Nynäshamn, Kalvö 1:24 från säljaren Circle-K AB. Fastigheten omfattar totalt cirka 57...

november 24, 2016

Stendörren tecknar flera hyresavtal i Järfälla med ett samlat årligt hyresvärde om cirka 16,5 miljoner kronor

Stendörren Fastigheter AB utökar och förlänger det strategiskt viktiga hyresavtalet med Finisar Sweden AB i fastigheten Järfälla Veddesta 2:43. Det...

november 24, 2016

Kompletterande pressmeddelandeStendörren säljer i Haninge

Kompletterande pressmeddelandeStendörren säljer i Haninge

Detta pressmeddelande är kompletterat med uppgift om aktielikvid och ersätter tidigare version. 

november 24, 2016

Stendörren säljer i Haninge

Stendörren säljer i Haninge

Stendörren Fastigheter AB har idag träffat avtal om försäljning, via bolagsaffär, av fastigheterna Haninge Årsta 1:73 och 1:89, tillsammans omfattande...

november 1, 2016

DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2016 Stendörren Fastigheter AB (publ)

DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2016 Stendörren Fastigheter AB (publ)

Januari-september 2016 (jan-sep 2015 inom parentes) Hyresintäkterna ökade till 317 miljoner kronor (249). Driftnettot ökade till 218 miljoner kronor (174)....

oktober 20, 2016

Stendörren genomför kompletteringsförvärv i Sollentuna

Stendörren genomför kompletteringsförvärv i Sollentuna

Stendörren har, från en privat ägare, förvärvat fastigheten Traversen 14 i Sollentuna för 6 miljoner kronor. Fastigheten omfattar cirka 740...

september 26, 2016

Positivt planbesked för Stendörren i Botkyrka

Stendörren inkom i juni 2016 med ansökan till Botkyrka kommun om ändrad detaljplan avseende byggrätt tillhörande fastigheten Tegelbruket 1 i...

september 26, 2016

Stendörren tidigarelägger rapport för tredje kvartalet

Stendörren tidigarelägger rapport för tredje kvartalet

Med anledning av den pågående processen för listbyte från Nasdaq First North Premier, där Stendörren Fastigheters aktie är noterad idag,...

september 5, 2016

Stendörren lämnar Katrineholm

Stendörren lämnar Katrineholm

I våras sålde Stendörren fastigheten Valla 16:1 i Katrineholm för 157 miljoner kronor efter att dessförinnan ha förlängt hyresavtalet. Nu...

september 5, 2016

Stendörren hyr ut drygt 2 000 kvadratmeter

Stendörren hyr ut drygt 2 000 kvadratmeter

Stendörren Fastigheter har tecknat hyresavtal med tre olika hyresgäster om totalt drygt 2 000 kvm. Den största uthyrningen är till...

september 2, 2016

Stendörren Fastigheter AB (publ) förvärvar i Sollentuna

Stendörren Fastigheter AB (publ) förvärvar i Sollentuna

Stendörren förvärvade idag i bolagsaffär från en privat säljare fastigheten Traversen 15 i Sollentuna för ett överenskommet fastighetsvärde om 26...

augusti 19, 2016

DELÅRSRAPPORT JANUARI – JUNI 2016  Stendörren Fastigheter AB (publ)

DELÅRSRAPPORT JANUARI – JUNI 2016  Stendörren Fastigheter AB (publ)

Januari-juni 2016 (jan-jun 2015 inom parentes) Hyresintäkterna ökade till 210 miljoner kronor (150) Driftnettot uppgick till 141 miljoner kronor (103)...

augusti 9, 2016

Stendörren Fastigheter AB (publ) offentliggör prospekt i samband med tilläggsemission

Stendörren Fastigheter AB (publ) offentliggör prospekt i samband med tilläggsemission

Stendörren Fastigheter AB (publ) (“Bolaget”) har sedan februari 2015 ett treårigt obligationslån utestående med en total låneram om 750 miljoner...

juli 25, 2016

Stendörren avyttrar industrifastighet i Haninge med ny detaljplan

Stendörren avyttrar industrifastighet i Haninge med ny detaljplan

Genom bolagsförsäljning har Stendörren Fastigheter AB avyttrat fastigheten Haninge, Årsta 1:87 till ett underliggande fastighetsvärde om 11,5 miljoner kronor. På...

juli 19, 2016

Värdet på Stendörren Fastigheter AB:s fastighetsbestånd ökar med cirka 427 miljoner kronor under andra kvartalet 2016

Värdet på Stendörren Fastigheter AB:s fastighetsbestånd ökar med cirka 427 miljoner kronor under andra kvartalet 2016

Stendörren Fastigheter AB har per den 30 juni 2016 låtit externvärdera samtliga fastigheter i bolaget. Värderingarna har gjorts av Newsec,...

juli 14, 2016

Stendörren och Kilenkrysset skapar nytt logistikcenter i Upplands-Bro

Stendörren och Kilenkrysset skapar nytt logistikcenter i Upplands-Bro

Stockholm Väst Logistik är namnet på det nya logistikcenter som Stendörren och Kilenrysset skapar i ett 50/50 ägt joint-venture bolag....

juni 23, 2016

Stendörren utökar beståndet i Uppsala

Stendörren utökar beståndet i Uppsala

Via bolagsaffär har Stendörren Fastigheter AB förvärvat fastigheterna Danmarks-Säby 14:2, beläget i Säby i södra Uppsala, samt Husbyborg 12:5 och...

juni 23, 2016

Stendörren utökar och förlänger strategiskt hyresavtal med 15 år

Stendörren Fastigheter AB har förlängt hyresavtal med hyresgästen Silex Microsystems AB i fastigheten Järfälla Veddesta 2:43. Det nya hyresavtalet löper...

juni 22, 2016

Stendörren avyttrar byggklar mark i Upplands-Väsby

Stendörren avyttrar byggklar mark i Upplands-Väsby

Stendörren Fastigheter AB har genom bolagsförsäljning avyttrat fastigheten Upplands Väsby, Grimsta 51:12, till privat köpare. Transaktionen skedde till ett underliggande...

juni 15, 2016

Stort intresse när Stendörren utökar sitt Obligationslån

Stort intresse när Stendörren utökar sitt Obligationslån

Stendörren Fastigheter AB (publ) har sedan februari 2015 ett treårigt obligationslån utestående med en total låneram om 750 miljoner kronor....

maj 26, 2016

Stendörren rekryterar Fastighetschef och Ekonomichef

Stendörren rekryterar Fastighetschef och Ekonomichef

Frej Adolph har utsetts till ny Fastighetschef på Stendörren. Frej är utbildad civilingenjör från KTH och har tidigare arbetat som...

PRESSKONTAKT

Har du pressfrågor angående
Stendörren vänligen kontakta
Fredrik Brodin eller Magnus Sundell direkt.

Magnus Sundell

CFO, vVD
Tel: 08-518 331 02
Maila migFredrik Brodin

VD
Tel: 08-518 331 01
Maila mig