Våra driftstekniker

Våra ansikten utåt

Våra driftstekniker är de som sköter det löpande underhållet av våra fastigheter och de av våra anställda som du som hyresgäst har mest kontakt med i det dagliga. De gör regelbundna kontroller av våra fastigheter för att se till att allt är i sin ordning och är också delaktiga i planeringen av långsiktigt underhåll och håller dig uppdaterad om vad som är på gång. Självklart rycker de även ut om det händer något i fastigheten som måste åtgärdas akut, men vårt mål är att det inte ska behöva hända så ofta.

 

Thomas Österlund
Fastighetstekniker
thomas.osterlund@stendorren.se
08-518 331 62
Niklas Ahlgren
Fastighetstekniker
niklas.ahlgren@stendorren.se
08-518 331 60
Leif Svantesson
Drifttekniker
leif.svantesson@stendorren.se
08-518 331 61
Jim Aksberg
Drifttekniker
jim.aksberg@stendorren.se
08-518 331 65
Ronny Devell
Fastighetstekniker
ronny.devell@stendorren.se
08-518 331 63
Stig Johansson
Fastighetstekniker
stig.johansson@stendorren.se
08-518 331 64
Anton Drane
Fastighetstekniker
anton.drane@stendorren.se
08-518 331 66
Malin Haraldson
Fastighetstekniker
Malin.haraldson@stendorren.se
08-518 331 67
Erik Sjöberg
Fastighetstekniker
erik.sjoberg@stendorren.se
08-518 331 00
Krister Vilén
Fastighetstekniker
krister.vilen@stendorren.se
08 518 331 00