FINANSIELLA RAPPORTER

Här samlar vi delårsrapporter, årsredovisningar, bokslutskommunikéer samt övriga finansiella rapporter. Vi tillhandahåller gärna materialet i tryckt version men har av hänsyn till miljön valt att bara trycka en mindre upplaga som skickas ut på begäran. Vänligen kontakta oss på info@stendorren.se

 

För finansiell information avseende perioder innan 2014-11-05, seeffnetplattformen.se

Övriga

%

%