`Våra driftstekniker

Våra ansikten utåt

Våra driftstekniker är de som sköter det löpande underhållet av våra fastigheter och de av våra anställda som du som hyresgäst har mest kontakt med i det dagliga. De gör regelbundna kontroller av våra fastigheter för att se till att allt är i sin ordning och är också delaktiga i planeringen av långsiktigt underhåll och håller dig uppdaterad om vad som är på gång. Självklart rycker de även ut om det händer något i fastigheten som måste åtgärdas akut, men vårt mål är att det inte ska behöva hända så ofta.

 
Thomas Österlund


Fastighetstekniker


thomas.osterlund@stendorren.se

08 518 331 62


Niklas Ahlgren


Fastighetstekniker


niklas.ahlgren@stendorren.se

08 518 331 60


Leif Svantesson


Drifttekniker


leif.svantesson@stendorren.se

08 518 331 61


Jim Aksberg


Drifttekniker


jim.aksberg@stendorren.se

08 518 331 65


Ronny Devell


Fastighetstekniker


ronny.devell@stendorren.se

08 518 331 63


Stig Johansson


Fastighetstekniker


stig.johansson@stendorren.se

08 518 331 64


Anton Drane


Fastighetstekniker


anton.drane@stendorren.se

08 518 331 66


Malin Haraldson


Fastighetstekniker


Malin.haraldson@stendorren.se

08 518 331 67