Stendörren » Finansiella rapporter

Finansiella rapporter

Här samlar vi delårsrapporter, årsredovisningar, bokslutskommunikéer samt övriga finansiella rapporter. Vi tillhandahåller gärna materialet i tryckt version men har av hänsyn till miljön valt att bara trycka en mindre upplaga som skickas ut på begäran. Vänligen kontakta oss på info@stendorren.se

För finansiell information avseende perioder innan 2014-11-05, se effnetplattformen.se

Vill du ha en närmare förklaring och definition av de nyckeltal vi använder i våra finansiella rapporter kan du klicka på nedanstående länk

Definition och förklaring av Stendörrens Nyckeltal 

 

Den senast
publicerade rapporten