Stendörren » Finansiella rapporter

Finansiella rapporter

Här samlar vi delårsrapporter, årsredovisningar, bokslutskommunikéer samt övriga finansiella rapporter. Vi tillhandahåller gärna materialet i tryckt version men har av hänsyn till miljön valt att bara trycka en mindre upplaga som skickas ut på begäran. Vänligen kontakta oss på info@stendorren.se

Vill du ha en närmare förklaring och definition av de nyckeltal vi använder i våra finansiella rapporter kan du klicka på nedanstående länk:

Definition och förklaring av Stendörrens Nyckeltal

Avstämningstabell alternativa nyckeltal 2017

Den senast
publicerade rapporten

Delårsrapporter och bokslutskommunikéer

  • Se fler rapporter

Delårsrapporter och bokslutskommunikéer (2011-2014)

Nedanstående rapporter avser annan verksamhet vilken bedrevs av bolaget från dess bildande i november 2010 till november 2014.

  • Se fler rapporter

Årsredovisningar

Årsredovisningar (2011-2014)

Nedanstående årsredovisningar avser annan verksamhet vilken bedrevs av bolaget från dess bildande i november 2010 till november 2014.