Finansiella dokument

Här återfinns finansiella dokument såsom noteringsprospekt och andra
finansiella dokument som inte är en finansiell rapport.


FINANSIELLA DOKUMENT DOKUMENT
Prospekt avseende upptagande till handeln av B-aktierna i Stendörren Fastigheter AB (publ) på Nasdaq Stockholm
Obligationslån 2017-2020, Tilläggsprospekt 25 januari 2017
Obligationslån 2017-2020, Noteringsprospekt 14 augusti 2017
Obligationslån 2015-2018, Tilläggsprospekt 9 augusti 2016
Obligationslån 2015-2018, Tilläggsprospekt 5 feb 2016
Obligationslån 2015-2018, Noteringsprospekt 26 maj 2015
Obligationslån 2015-2018, Terms and Conditions 13 feb 2015
Bolagsbeskrivning Nasdaq First North, januari 2015