Finansiella dokument

Här återfinns finansiella dokument såsom noteringsprospekt och andra finansiella dokument som inte är en finansiell rapport.

 
FINANSIELLA DOKUMENT DOKUMENT

Obligationslån 2015-2018, Tilläggsprospekt 9 augusti 2016

Obligationslån 2015-2018, Tilläggsprospekt 5 feb 2016

Obligationslån 2015-2018, Noteringsprospekt 26 maj 2015

Obligationslån 2015-2018, Terms and Conditions 13 feb 2015

Bolagsbeskrivning Nasdaq First North, januari 2015