STENDÖRRENS FAKTURERINGSADRESSER

Nu går det bra att maila oss PDF-fakturor! Skicka dessa till: stendorren@attestera.nu
Flera fakturor/filer per mail går bra, dock alltid en faktura per PDF-fil.

Fr.o.m. den 16 maj 2016 sker scanning av våra leverantörsfakturor hos vår underleverantör automatiskt. Det betyder att det är viktigare än någonsin att fakturorna fylls i korrekt för att de inte ska fastna i våra system och din betalning ska bli försenad.

Stendörren Fastigheters ABs nya faktureringsadress är:

(Bolagets fullständiga namn) – (Bolagsnr) enl bif bilaga
FE 1880 Scancloud
SE-831 90 Östersund

Bolagets fullständiga namn är den aktuella fastighetens beteckning och adress och Bolagsnr är det tresiffriga fastighetsnumret som du hittar i listan nedan. Gäller fakturan t ex arbeten utförda i Stendörrens fastighet på Annelundsgatan 18, ska fakturan märkas med:

FAB Annelundsgatan 18 – 408
FE
1880 Scancloud
SE-831 90 Östersund

Här nedan finns en PDF för nedladdning med instruktioner för övriga detaljer som behöver finnas med på fakturan för att den ska kunna hanteras så effektivt som möjligt.

Instruktioner för fakturering till Stendörren

rapport

Sök upp bolagets faktureringsadress i listan nedan.

Stendörren Fastigheter AB

Moderbolag

Stendörren Fastigheter AB

Nr: 317

Organisationsnr: 556825-4741


Dotterbolag

BLICKABERGETS FASTIGHETS AB Nr - 436

Nr: 436

Organisationsnr: 556882-1101

Fastighet: Tullinge 19:653

Fastighetnr: 4361

FAB Annelundsgatan 18 Nr - 408

Nr: 408

Organisationsnr: 556849-3547

Fastighet: Stenvreten 6:17

Fastighetnr: 4081

FAB Upplands-Bro Viby 19:27

Viby 19.27

Nr: 427

Organisationsnr: 556218-0827

Fastighet: Viby 19:27

Fastighetnr: 4271

Viby 19.27

Nr: 427

Organisationsnr: 556218-0827

Fastighet: Viby 19:28

Fastighetnr: 4272

FASTIGHETS AB Annelundsgatan 11 m. fl. Nr - 406

Nr: 406

Organisationsnr: 556701-7594

Fastighet: Stenvreten 6:1

Fastighetnr: 4061

FASTIGHETS AB Armaturen 5 Nr - 413

Nr: 413

Organisationsnr: 556621-6387

Fastighet: Armaturen 5

Fastighetnr: 4131

FASTIGHETS AB Bberg Nr - 345

Nr: 345

Organisationsnr: 556829-0067

Fastighet: Brånberget 2

Fastighetnr: 5051

FASTIGHETS AB Bergklacken 6 Nr - 431

Nr: 431

Organisationsnr: 556785-2644

Fastighet: Bergklacken 6

Fastighetnr: 4311

FASTIGHETS AB Bruttohus Nr - 352

Nr: 352

Organisationsnr: 556921-7796

Fastighet: Veddesta 2:53

Fastighetnr: 5201

FASTIGHETS AB Diamantsliparen Nr - 349

Nr: 349

Organisationsnr: 556942-1661

Fastighet: Diamantsliparen 2

Fastighetnr: 1605

Nr: 402

Organisationsnr: 556712-7898

Fastighet: Sjöhjälten 2

Fastighetnr: 4021

Nr: 414

Organisationsnr: 556966-7164

Fastighet: Sågaren 2

Fastighetnr: 4141

Nr: 423

Organisationsnr: 556694-7023

Fastighet: Varvet 1

Fastighetnr: 4231

Gräddö 2

Nr: 418

Organisationsnr: 556760-5059

Fastighet: Gräddö 2

Fastighetnr: 4181

Gräddö 4

Nr: 418

Organisationsnr: 556760-5059

Fastighet: Gräddö 4

Fastighetnr: 4182

Kvartsgatan 11

Nr: 376

Organisationsnr: 556790-8347

Fastighet: Stenvreten 7:70

Fastighetnr: 7601

Kvartsgatan 13

Nr: 404

Organisationsnr: 556978-3318

Fastighet: Stenvreten 7:94

Fastighetnr: 4041

Nr: 409

Organisationsnr: 556973-6241

Fastighet: Strängnäs 2:34

Fastighetnr: 4091

Nr: 433

Organisationsnr: 556993-8318

Fastighet: Passaren 1

Fastighetnr: 4331

Nr: 403

Organisationsnr: 556699-5519

Fastighet: Båglampan 35

Fastighetnr: 4031

Luna 1 m.fl.

Nr: 401

Organisationsnr: 556698-8423

Fastighet: Luna1

Fastighetnr: 4011

Luna 1 m.fl.

Nr: 401

Organisationsnr: 556698-8423

Fastighet: Opalen 40

Fastighetnr: 4012

Nr: 412

Organisationsnr: 556989-0477

Fastighet: Viby 19:30

Fastighetnr: 4121

Nr: 371

Organisationsnr: 556708-3430

Fastighet: Nygård 2:14

Fastighetnr: 7101

Nr: 429

Organisationsnr: 556913-5816

Fastighet: Olhamra 1:60

Fastighetnr: 4291

Nr: 425

Organisationsnr: 556694-7437

Fastighet: Sotaren 1

Fastighetnr: 4251

Nr: 424

Organisationsnr: 556694-7015

Fastighet: Sicklaön 107:3

Fastighetnr: 4241

Nr: 422

Organisationsnr: 556694-7056

Fastighet: Skrubba 1:2

Fastighetnr: 4221

Nr: 379

Organisationsnr: 556730-9876

Fastighet: Hällsätra 1

Fastighetnr: 7901

Svista

Nr: 378

Organisationsnr: 556730-9900

Fastighet: Grönsta 2:55

Fastighetnr: 7801

Svista

Nr: 378

Organisationsnr: 556730-9900

Fastighet: Kälby 1:55

Fastighetnr: 7802

Svista

Nr: 378

Organisationsnr: 556730-9900

Fastighet: Rosenfors 3:1

Fastighetnr: 7803

Taljavägen 6

Nr: 377

Organisationsnr: 556822-6749

Fastighet: Talja 1:36

Fastighetnr: 7701

Taljavägen 6

Nr: 377

Organisationsnr: 556822-6749

Fastighet: Skiringe 1:53

Fastighetnr: 7702

Nr: 434

Organisationsnr: 556653-8152

Fastighet: Linjalen 63

Fastighetnr: 4341

Nr: 428

Organisationsnr: 556843-1091

Fastighet: Veddesta 2:54

Fastighetnr: 4281

Nr: 322

Organisationsnr: 556489-3567

Fastighet: Vindkraften 2

Fastighetnr: 2201

Nr: 410

Organisationsnr: 556655-1312

Fastighet: Karossen 7

Fastighetnr: 4101

Årsta 72:4

Nr: 445

Organisationsnr: 556360-5061

Fastighet: Uppsala Årsta 72:4

Fastighetnr: 4451

Årsta 72:5

Nr: 446

Organisationsnr: 556647-0026

Fastighet: Uppsala Årsta 72:5

Fastighetnr: 4461

Öjavägen m.fl.

Nr: 411

Organisationsnr: 556471-9150

Fastighet: Bolmängen 1

Fastighetnr: 4111

Öjavägen m.fl.

Nr: 411

Organisationsnr: 556471-9150

Fastighet: Öja 1:65

Fastighetnr: 4112

Nr: 435

Organisationsnr: 559000-1219

Fastighet: Bällsta 5:133

Fastighetnr: 4351

Haninge

Nr: 344

Organisationsnr: 556502-1556

Fastighet: Haninge Årsta 1:73

Fastighetnr: 4401

Haninge

Nr: 344

Organisationsnr: 556502-1556

Fastighet: Haninge Årsta 1:87

Fastighetnr: 4402

Haninge

Nr: 344

Organisationsnr: 556502-1556

Fastighet: Haninge Årsta 1:89

Fastighetnr: 4403

Högdalen

Nr: 346

Organisationsnr: 556748-6369

Fastighet: Blixtlampan 1

Fastighetnr: 4601

Högdalen

Nr: 346

Organisationsnr: 556748-6369

Fastighet: Filmremsan 1

Fastighetnr: 4602

Högdalen

Nr: 346

Organisationsnr: 556748-6369

Fastighet: Filmremsan 2

Fastighetnr: 4603

Högdalen

Nr: 346

Organisationsnr: 556748-6369

Fastighet: Filmremsan 9

Fastighetnr: 4604

Högdalen

Nr: 346

Organisationsnr: 556748-6369

Fastighet: Fotocellen 5

Fastighetnr: 4605

Högdalen

Nr: 346

Organisationsnr: 556748-6369

Fastighet: Stillbilden 6

Fastighetnr: 4606

Högdalen

Nr: 346

Organisationsnr: 556748-6369

Fastighet: Östhamra 4:33

Fastighetnr: 4607

Nr: 347

Organisationsnr: 556942-1646

Fastighet: Fotocellen 2

Fastighetnr: 1603

Nr: 348

Organisationsnr: 556942-1653

Fastighet: Hangaren 1

Fastighetnr: 1604

Järna

Nr: 443

Organisationsnr: 556692-3719

Fastighet: Tunaängen 10

Fastighetnr: 4431

Järna

Nr: 443

Organisationsnr: 556692-3719

Fastighet: Tunaängen 6

Fastighetnr: 4432

Järna

Nr: 443

Organisationsnr: 556692-3719

Fastighet: Pilbågen 1

Fastighetnr: 4433

Nr: 416

Organisationsnr: 969700-3375

Fastighet: Korsräven 1

Fastighetnr: 4161

Nr: 620

Organisationsnr: 556954-4330

Fastighet: Jakobsberg 18:30

Fastighetnr: 6201

Veddesta 2:43

Nr: 324

Organisationsnr: 556811-6072

Fastighet: Veddesta 2:43

Fastighetnr: 2401

Veddesta 2:76

Nr: 351

Organisationsnr: 556942-1760

Fastighet: Veddesta 2:76

Fastighetnr: 5101

Nr: 504

Organisationsnr: 556759-7967

Fastighet: Rosersberg 11:101

Fastighetnr: 5041

Nr: 361

Organisationsnr: 556954-4348

Fastighet: Säby 4:1

Fastighetnr: 6102

Nr: 365

Organisationsnr: 556907-2639

Fastighet: Viby 19:13

Fastighetnr: 6501

Nr: 364

Organisationsnr: 556695-9408

Fastighet: Rosersberg 11:92

Fastighetnr: 6401

Råbäcksvägen 1

Nr: 363

Organisationsnr: 556223-3535

Fastighet: Grimsta 60:2

Fastighetnr: 6301

Råbäcksvägen 1

Nr: 363

Organisationsnr: 556223-3535

Fastighet: Grimsta 51:12

Fastighetnr: 6302

Enholmen

Nr: 405

Organisationsnr: 556641-7605

Fastighet: Centrum 26:7

Fastighetnr: 4051

Enholmen

Nr: 405

Organisationsnr: 556641-7605

Fastighet: Sankt Ilian 23:4

Fastighetnr: 4052

Enholmen

Nr: 405

Organisationsnr: 556641-7605

Fastighet: Stenvreten 7:87

Fastighetnr: 4053

Enholmen

Nr: 405

Organisationsnr: 556641-7605

Fastighet: Stenvreten 8:37

Fastighetnr: 4054

Nr: 442

Organisationsnr: 559006-1056

Fastighet: Botkyrka Tegelbruket 1

Fastighetnr: 4421

Nr: 375

Organisationsnr: 556738-0067

Fastighet: Rapsbaggen 3

Fastighetnr: 7501

Nr: 368

Organisationsnr: 556860-2576

Fastighet: Skälby 2:2

Fastighetnr: 6801

Nr: 426

Organisationsnr: 556694-6983

Fastighet: Flygeleven 2

Fastighetnr: 4261

Kilen

Nr: 441

Organisationsnr: 559034-8941

Fastighet: Almnäs 5:20

Fastighetnr: 4411

Kilen

Nr: 441

Organisationsnr: 559034-8941

Fastighet: Almnäs 5:21

Fastighetnr: 4411

Kilen

Nr: 441

Organisationsnr: 559034-8941

Fastighet: Almnäs 5:22

Fastighetnr: 4411

Kilen

Nr: 441

Organisationsnr: 559034-8941

Fastighet: Almnäs 5:23

Fastighetnr: 4411

Kilen

Nr: 441

Organisationsnr: 559034-8941

Fastighet: Almnäs 5:24

Fastighetnr: 4411

Kilen

Nr: 441

Organisationsnr: 559034-8941

Fastighet: Almnäs 5:25

Fastighetnr: 4411

Kilen

Nr: 441

Organisationsnr: 559034-8941

Fastighet: Almnäs 5:26

Fastighetnr: 4411

Nr: 407

Organisationsnr: 556732-7555

Fastighet: Stenvreten 7:51

Fastighetnr: 4071

Stenskärven 4

Nr: 417

Organisationsnr: 916618-7766

Fastighet: Stenskärven 4

Fastighetnr: 4171

Stenskärven 4

Nr: 417

Organisationsnr: 916618-7766

Fastighet: Stenskärven 5

Fastighetnr: 4172

Nr: 437

Organisationsnr: 556988-0478

Fastighet: Stenvreten 5:68

Fastighetnr: 4371

Viby 19.66

Nr: 350

Organisationsnr: 556752-0795

Fastighet: Viby 19:66

Fastighetnr: 5001

Viby 19.66

Nr: 350

Organisationsnr: 556752-0795

Fastighet: Viby 19:69

Fastighetnr: 5002

Viby 19.66

Nr: 350

Organisationsnr: 556752-0795

Fastighet: Viby 19:50

Fastighetnr: 5003

Nr: 438

Organisationsnr: 556024-1258

Fastighet: Blixtljuset 14

Fastighetnr: 4381

Husbyborg

Nr: 450

Organisationsnr: 556839-8258

Fastighet: Husbyborg 12:5

Fastighetnr: 4501

Husbyborg

Nr: 450

Organisationsnr: 556839-8258

Fastighet: Husbyborg 12:6

Fastighetnr: 4502

Nr: 451

Organisationsnr: 556967-4251

Fastighet: Danmark-Säby 14:2

Fastighetnr: 4511

Nr: 452

Organisationsnr: 556587-3253

Fastighet: Traversen 15

Fastighetnr: 4521

Boländerna 35:4

Nr: 447

Organisationsnr: 556891-5267

Fastighet: Boländerna 35:4

Fastighetnr: 4471

Boländerna 35:5

Nr: 447

Organisationsnr: 556891-5267

Fastighet: Boländerna 35:5

Fastighetnr: 4472

Årsta 72:4

Nr: 445

Organisationsnr: 556360-5061

Fastighet: Uppsala Årsta 72:4

Fastighetnr: 4451

Årsta 72:5

Nr: 446

Organisationsnr: 556647-0026

Fastighet: Uppsala Årsta 72:5

Fastighetnr: 4461

1 2 ... 3 4 5 6 7