Fredrik Brodin
VD
Magnus Sundell
vVD CFO
Maria Mastej
Marknads- och uthyrningschef
Frej Adolph
Fastighetschef
Caroline Gebauer
Bolagsjurist
Ledning

Fredrik Brodin

 

VD – ansvarig enligt VD-instruktionen.

 

Fredrik är verkställande direktör i Stendörren Fastigheter sedan 2014.

 

Född 1967
Utbildning: Fredrik är utbildad civilingenjör från Kungliga Tekniska Högskolan.

 

Arbetslivserfarenhet: Fredrik Brodin har bred erfarenhet från fastighetsbranschen sedan 1994. Fredrik har varit verkställande direktör för fastighetsbolagen Cartera AB och Cartera Development AB samt för hotellbolaget Stay At Hotel Apart AB. Inom Kvalitena har Fredrik haft flera ledande positioner. Fredrik har även varit fastighetschef för D. Carnegie & Co AB.

 

Innehav i Stendörren Fastigheter: 564 615 B-aktier.

 

Magnus Sundell

 

vVD, CFO – Ansvarig för koncernens finansiering, redovisning och rapportering.

 

Magnus är vice verkställande direktör och CFO i Stendörren Fastigheter sedan 2014.

 

Född 1967
Utbildning: Magnus är utbildad civilekonom från Uppsala Universitet.

 

Arbetslivserfarenhet: Han har över 15 års erfarenhet från fastighetsbranschen med tydligt fokus på finansiering och affärsutveckling. Senast var Magnus huvudansvarig för affärsutveckling inom fastighetsfinansiering på JLL Tenzing. Tidigare anställningar inkluderar Ambolt, Leimdörfer, GE Capial och PricewaterhouseCoopers.

 

Innehav i Stendörren Fastigheter: 122 992 B-aktier.

Maria Mastej

 

Marknads- och uthyrningschef – Ansvarar för uthyrning och marknad.

 

Maria är uthyrningschef på Stendörren Fastigheter sedan 2015.

 

Född 1982
Utbildning: Maria är utbildad jur kand från Uppsala Universitet.

 

Arbetslivserfarenhet: Hon har över tio års erfarenhet av fastighetsbranschen med fokus på uthyrning, inhyrning och kontraktsförhandling. Maria har tidigare arbetat bland annat som strategisk rådgivare i uthyrningsprojekt på Savills och Jones Lang LaSalle (JLL), fastighetsjurist specialiserad inom hyresrätt på Magnusson Advokatbyrå och som hyresgästombud på Tenant & Partner.

 

Innehav i Stendörren Fastigheter: Inget innehav av aktier i Stendörren Fastigheter

Frej Adolph

 

Fastighetschef

 

Frej är fastighetschef i Stendörren Fastigheter sedan 2016.

 

Född 1974
Utbildning: Frej är utbildad civilingenjör från Kungliga Tekniska Högskolan och medlem i RICS.

 

Arbetslivserfarenhet: Frej har lång erfarenhet av fastighetsbranschen, huvudsakligen inom fastighetsförvaltning och fastighetstransaktioner. Frej har tidigare varit fastighetschef på Valad Europe och Granen Fastighetsutveckling och har dessförinnan erfarenhet som hyresgästombud på Tenant & Partner.

 

Innehav i Stendörren Fastigheter: Inget innehav av aktier i Stendörren Fastigheter

Caroline Gebauer

 

Bolagsjurist

 

Caroline är bolagsjurist i Stendörren Fastigheter sedan 2017 och ansvarar för Bolagets legala frågor samt är styrelsens sekreterare.

 

Född 1980
Utbildning: Caroline är utbildad jur kand från Uppsala Universitet.

 

Arbetslivserfarenhet: Hon har tidigare arbetat på Advokatfirman Vinge (2006-2017) och var dessförinnan tingsnotarie på Stockholms tingsrätt (2005-2006)

 

Innehav i Stendörren Fastigheter: Inget innehav av aktier i Stendörren Fastigheter

VD ansvarar för den operativa styrningen, att sköta den löpande förvaltningen och leda verksamheten i enlighet med styrelsens policys, anvisningar och beslut. Till sin hjälp har VD Fredrik Brodin en koncernledning.