Skatteinformation

Här ser du fördelning av anskaffningsutgift avseende Stendörren Fastigheter AB:s utdelning av aktierna i Effnetplattformen AB.

 
SKATTEINFORMATION RAPPORT
Skatteverkets information om fördelning
Skatteverkets allmänna råd