Stendörrens aktie

Stendörren Fastigheters B-aktie är noterad på Nasdaq First North Premier (Ticker: STEF-B). Bolagets Certified Advisor är Remium Nordic AB. Här hittar du information om ägare och insynspersoner samt relevant skatteinformation.

 

 

 
Aktien uppdateras var 15:e minut.