Stendörrens aktie

Stendörren Fastigheters B-aktie är sedan 10 april 2018 noterade på Nasdaq Stockholm, Mid Cap (Ticker: STEF-B). Bolagets Certified Advisor är Remium Nordic AB. Här hittar du information om ägare och insynspersoner samt relevant skatteinformation.

 AKTIEKURS

Stendörren fastigheters B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm, Mid Cap (Ticker: STEF-B)


Aktien uppdateras var 15:e minut.