FINANSIELL INFORMATION

Välkommen till våra investerarsidor. Här samlar vi information som underlättar analys av Stendörren Fastigheter AB som bolag samt Stendörrens aktie. Hittar du inte det du söker är du välkommen att kontakta vår CFO, vVD Magnus Sundell per telefon 08 518 331 02 eller e-mail magnus.sundell@stendorren.se

 FINANSIELL KALENDER 2017Avstämningsdagar   

Årsstämman 2016 beslutade att följande dagar skall vara avstämningsdagar för lämnande av aktieutdelning med 40 öre vid varje avstämningstillfälle.

 

4 juli 2016

4 oktober 2016

3 januari 2017

4 april 2017

 

Sista handelsdag för att delta vid respektive utdelningstillfälle är den sista handelsdagen i månaden innan varje avstämningsdag.


Har du frågor angående
Stendörrens finansiella information
vänligen kontakta vår
CFO Magnus Sundell direkt

MAGNUS SUNDELL

CFO, vVD
Tel: 08 518 331 02

e-post: magnus.sundell@stendorren.se